minden ami

VESZÉLYES ÁRU­SZÁLLÍTÁS

Minden felmerülő feladatban, kérdésben segítünk cégének, amennyiben veszélyes árút fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó feladási eljárást valósít meg, töltést vagy kirakást végez.

Teljes körű szolgáltatás / veszélyes áru biztonsági tanácsadás

Minden olyan vállalkozásnak, amelyik veszélyes árut közúton, vasúton, tengeren, belvízen stb. szállít, fuvaroz, vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez veszélyes áru biztonsági (ADR) tanácsadót kell alkalmaznia.

Elsősorban ezeknek a vállalkozásoknak ajánljuk szolgáltatásainkat. Partnereink részére teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amelybe a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenység ellenőrzés, a szállítási folyamat folyamatos monitorozása, a tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás is tartozik.

ÉRVÉNYES KÉPESÍTÉSEINK

2. osztály gázok.
3. osztály gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok.
4.1. osztály gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok.
4.2. osztály öngyulladásra hajlamos anyagok.
4.3. osztály vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok.
5.1. osztály gyújtó hatású (oxidáló) anyagok.
5.2. osztály szerves peroxidok.
6.1. osztály mérgező anyagok.
6.2. osztály fertőző anyagok.
8. osztály maró anyagok.
9. osztály különféle veszélyes anyagok és tárgyak.

Adatszolgáltatások, jelentések

Szolgáltatásaink részét képezi az éves jelentés elkészítése. A veszélyes árukkal összefüggő közbiztonsági tervek készítését, hatósági egyez¬tetését is vállaljuk partnereink, megrendelőink részére.

Balesetek és üzemzavarok bekövetkezését követően az előírt baleseti jelentések dokumentációinak elkészítését is vállaljuk.

Veszélyes árukkal összefüggő közbiztonsági tervek készítését, hatósági egyeztetését is vállaljuk partnereink, megrendelőink részére.

VESZÉLYES IPARI VÉDELMI ÜGYINTÉZÉS (SEVESO)

A Seveso irányelvek szabályozzák a veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari tevékenységeket, azok működését, ellenőrzését, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését.

Jelenleg a Seveso III. irányelv van hatályban, amely 2012. augusztus 13-án emelkedett jogerőre. Magyarországon 2015. május 31-én történt meg a hazai jogrendbe való illesztése, június 1-től pedig a szabályozás alkalmazása kötelező.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységükből adódóan mindig valamilyen kockázatot jelentenek a környezetükre. Az üzemeltetők célja és kötelessége, hogy a veszélyes ipari üzem tevékenységéből adódó kockázatokat minimalizálják. Egyik eszköze, hogy veszélyes ipari védelmi ügyintézőt kötelesek alkalmazni vagy megbízni. Ezen a szakterületen is jelenleg is végzünk ügyintézői munkákat.

FELADATAINK KÖZÉ TARTOZIK

  • a hatósággal folyamatos kapcsolattartás,
  • a vonatkozó jogszabályok követése,
  • veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező eseményről jelentés, tájékoztatás készítése, a lehetséges súlyos baleset eseménysorok és azok kezdeti eseményeinek (okok) módszeres meghatározásával, valamint a jelentés hatóság részére történő megküldése
  • a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatása, szervezése, értékelése,
  • a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyv készítése,
  • a hatósági ellenőrzéseken helyszíni szemléken való részvétel.

Csomagolástechnika

Az ADR hatálya alá tartozó áruk speciális csomagolási területén kínálunk egyedi gyors megoldásokat az áruk szakszerű csomagolására, tervezésére, természetesen tanácsadással egybekötve. Főként jó minőségű, európai gyártók termékeit ajánljuk.

A veszélyes áruk csomagolásán kívül segítséget nyújtunk más árukhoz szükséges egyedi csomagolóanyagok kiválasztásában, beszerzésében, gyártásában. Főként az egyedi és a nem tömeg csomagolóeszközök piacára fókuszálunk. A közeljövőben gyártóként is szeretnénk megjelenni a piacon.

IRODA
1094 Budapest, Márton u. 10.

EMAIL
info@ehukft.hu

TELEFON
+36 70 776 4658

ELÉRHETŐSÉG
Hétköznapokon 9-18 óráig

INFORMÁCIÓ 
Kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.

ENVIROHUNGARY KFT.