Gyors megoldás minden helyzetben

Engedélye­zés, sza­kér­tői doku­mentá­ciók

Vállaljuk különböző szintű és típusú engedélyeztetési kérelmek, dokumentációk elkészítését, eljárások teljes körű lefolytatását Magyarország egész területén.

Gépészeti engedélyezések

A szolgáltatott vagy elkészített előtervek, koncepció tervek alapján vállaljuk létesítési és használatbavételi engedélyezési tervek, dokumentációk elkészítését és az engedélyezési folyamatokban való részvételt, valamint a tervezett berendezések teljes körű kivitelezését, műszaki felügyeletét, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését.

Környezetvédelmi engedélyezések

A legtöbb környezetet érő, vagy terhelő gazdasági tevékenység végzéséhez, ugyan úgy, mint egy beépítésre szánt műtárgy/berendezés beépítéséhez, vagy egy létesítmény/épület megépítéséhez a szakági tevékenységet felügyelő Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyása szükséges. Az engedélyezési folyamat célja biztosítani, hogy a gazdasági cél eléréséhez megtett feladatok szabályos keretek között, a megfelelő előírások és szabályok betartásával történjenek.

Komplex engedélyezés

 • Egységes környezethasználati engedély (IPPC)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat
 • Előzetes vizsgálat, környezetvédelmi engedély

Hulladékgazdálkodási engedélyek, szabályzatok

 • Hulladék kereskedelem és közvetítés nyilvántartásba
 • vétele, vagy engedélyeztetése
 • Hulladék gyűjtési engedély
 • Hulladék szállítási engedély
 • Hulladék előkezelési engedély
 • Hulladék hasznosítási engedély
 • Hulladék ártalmatlanítási engedély
 • Hulladék export-import
 • Nemzetközi hulladékszállítás
 • Minősítési engedély (közszolgáltatók számára)
 • Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv
 • Rekultiváció terv
 • Üzemi gyűjtőhely szabályzat
 • Hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetési szabályzat

Vízgazdálkodási engedélyek

 • Elvi vízjogi engedély
 • Vízjogi létesítési engedély
 • Vízjogi üzemeltetési engedély
 • Vízjogi fennmaradási engedély
 • Vízjogi megszüntetési engedély
 • Önellenőrzési tervek
 • Szennyvízkibocsátási engedély
 • Megrendelőink részére elkészítjük a vízellátó kutak, monitoring rendszerek, szennyvíztisztító rendszerek, olajfogó berendezések, valamint csapadékelvezető rendszerek engedélyezéséhez kapcsolódó dokumentációit, valamint az üzemeltetéshez szükséges szabályzatokat.
engedélyezések

Levegőtisztaság-védelemi engedélyek

 • Pont/Diffúz forrás engedély
 • VOC, hőtermelő berendezések 140 kWH-t feletti

Zajvédelmi engedélyek

 • Zajkibocsátási engedélyek
 • Zajvédelmi stratégiai térképek
 • Zajvédelmi határterületek meghatározása

Kármentesítés

Kármentesítési feladatok ellátása, koordinálása. Tényfeltárások, szennyezettség mértékének megállapítása. Beavatkozási procedúrák kidolgozása tervezéssel, kivitelezéssel, üzemeltetéssel.

 • Kármentesítési beavatkozási terv készítése és teljeskörű kivitelezése
 • Kármentesítési záródokumentációk összeállítása
 • Kármentesítési. monitoring dokumentációja
 • Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése

Természetvédelmi engedélyezések

Vállaljuk védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárásának teljeskörű lebonyolítását, az engedélykérelem összeállításától az engedély megszerzéséig.

Mikor van természetvédelmi engedélyre szüksége?

Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása az alábbi esetekben szükséges:

 • Fakitermelés engedélyezése vegetációs időszak alatt.
 • Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése.
 • Gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének, kaszálásának engedélyezése.
 • Terület helyreállításának, jellege, használata megváltoztatásának engedélyezése.
 • Termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetése, termőföld művelési ága megváltoztatásának engedélyezése.
 • Fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának, telepítésének engedélyezése.
 • Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint – kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése.
 • Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése.
 • Horgászat engedélyezése.
 • Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése.
 • Járművel történő közlekedés engedélyezése.
 • Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése.

 NATURA 2000

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. ( V.11) KvVM rendeletben szereplő érintett helyrajzi számok esetén, bármely terület állapotát megváltoztató tevékenység kizárólag előzetes bejelentés illetve engedély alapján végezhető, különösen ügyelni kell a behajtási engedélyek és a mezőgazdásági munkával összefüggő tevékenységek esetén.

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárására az alábbi esetekben van szükség:

 

 • Gyep feltörésének, felülvetésének, faültetvénnyé alakításának engedélyezése.
 • Terület helyreállításának engedélyezése.
 • Fa, facsoport, fasor, telepítésének, kivágásának engedélyezése.
 • Közösségi és tömegsport rendezvény engedélyezés.
 • Nád irtásának engedélyezése.
 • Október 31. – április 23. közötti legeltetés engedélyezése.

Kémiai biztonsági engedélyezések

MSDS-Biztonsági adatlapok elkészítése

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg. Fordítással együtt vállaljuk különböző termékek biztonsági adatlapjainak elkészítését

Kémiai kockázatértékelés (Veszélyes anyagok/keverékek kockázatértékelése)

A dokumentáció a munkahelyi kockázatértékelés része. Kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészíttetésére minden olyan vállalkozás kötelezett, ahol veszélyesként osztályozott anyagokkal/keverékekkel foglalkozásszerű tevékenységet végeznek. (gyártás, forgalmazás, felhasználás stb.).
Felülvizsgálat gyakorisága: 3 évente.

Biológiai kockázatértékelés

Szintén munkahelyi kockázatértékelés részét képezi olyan munkahelyeken, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak és a tevékenység során fertőző megbetegedések veszélye áll fent. (hulladékszállítás, kezelés, egészségügyi tevékenység, élelmiszer előállítás, állattenyésztés stb.).
Felülvizsgálat gyakorisága: évente.
Komplex HACCP rendszerek kidolgozása élelmiszerekkel történő tevékenységek esetén a felülvizsgálat gyakorisága: 2 évente.

Legionella kockázatértékelés

Azoknak a kiemelt létesítményt üzemeltetőknek, (pl. az egészségügyi és szociális létesítmények, kereskedelmi szálláshelyek, közfürdők, stb. üzemeltetői), valamint minden olyan közforgalmú létesítményt üzemeltető szervezetnek, ahol 20-50°C közötti hőmérsékletű vizet tartalmazó berendezés, vagy rendszer található amely használata során aeroszol képződik, és amelyben a Legionella baktérium élni és szaporodni képes (pl. medence, vizes hűtőtrorony, párásítást végző légtechnikai berendezés, tusolók, szökőkút, stb.) a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázat értékelést kötelező elkészíteni.
Az értékelés felülvizsgálatának gyakorisága: évente, de legalább az egyes kockázati közegek üzemelését érintő változás esetén. Kockázati közeg változása lehet többek között a rendszer átépítése, vagy jelentősebb személyi változások (pl. üzemeltető váltás).
Legionella szabályozással érintett területek, berendezések (pl. hűtőtornyok stb.) esetén vállaljuk a szakmai dokumentáció összeállítását. 

Építési engedélyezések

 • Elvi építési engedély.
 • Építési engedély.
 • Használatba vételi engedély.
 • Fennmaradási engedély.
 • ÉMI engedélyeztetések.
 • Bontási munkák engedélyeztetése.

Egyéb engedélyezések

 • A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése.
 • Telepengedélyezési eljárás lefolytatása.
 • Fémkereskedelmi engedély.
 • Környezetvédelmi tervfejezet építési engedélyhez.
 • Tűzvédelmi engedélyezések.

IRODA
1094 Budapest, Márton u. 10.

EMAIL
info@ehukft.hu

TELEFON
+36 70 776 4658

ELÉRHETŐSÉG
Hétköznapokon 9-18 óráig

INFORMÁCIÓ 
Kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.

ENVIROHUNGARY KFT.