irányí­tá­si rend­sze­rek

Tapasztal mérnök kollégáink közreműködésével vállaljuk kis és nagyvállalatok irányítási rendszereinek kialakítását, bevezetését, tanúsításra való felkészítését, valamint működtetett rendszerek belső auditálását, fejlesztését.

Folyamatszemléletű megoldást kínálunk az alábbi szakmai területeken

 

ISO 9001 (MIR) minőségirányítási rendszer

A vevői követelményeknek való megfelelés mind a termelő, mind a szolgáltatást nyújtó vállalatok számára kiemelt jelentőségű. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer egy szervezet általános működési modelljét írja le, amely keretet biztosít az üzleti folyamatok rendszerszemléletű biztosításához.

Folyamatszemléletű megközelítés alkalmazásával a vevői követelmények optimálisabb teljesítésével növelhető a vevői elégedettség és az eredményesebb szervezeti működés a jogszabály és egyéb szabályozó követelmények betartása mellett.

ISO 14001 (KIR) környezetirányítási rendszer

Egy környezetközpontú irányítási rendszer hatékony eszköz lehet bármely szervezet számára, hogy a mindennapi környezetvédelemmel kapcsolatos működést szervezett, tudatos, kiszámítható, átlátható keretek közé terelve hatékonyabbá tegye. Bizonyítja a cég környezettudatos elkötelezettségét, és az ilyen irányú jogi és szabályozási elvárásoknak való megfelelést

Ennek bevezetésével egy szervezet képessé válik a jogszabályi követelmények és a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat figyelembe vevő politika és cél meghatározására és bevezetésére, valamint a rendszer bevezetésével megfogalmazott és vállalt környezetpolitikában kitűzött kötelezettségeinek betartásával segíti a környezetvédelmet, a szennyezés olyan mértékű megelőzését, amely egyensúlyban van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel.

Cégünk vállalja, hogy ISO 14001 környezetirányítási rendszer kiépítésében, valamint a rendszeres auditálásokra való felkészülésben segítséget nyújt partnereinkek.

ISO 45001 (MEBIR) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer

Az ISO 45001 (MEBIR) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alkalmazásával a szervezet ellenőrzése alá tudja vonnia munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázatait, javítva a szervezet MEB-teljesítményét.

Élelmiszer-biztonsági rendszerek

Élelmiszer-biztonsági rendszerek (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, a 28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő ön ellenőrzési rendszer) működtetésével az élelmiszer-biztonsági veszélyek azonosíthatók, kockázatuk értékelhető és szabályozásuk elősegíti az élelmiszerek biztonságosságát.

ISO 50001 (EIR) energiairányítási rendszer; Energetikai audit

A 2012/27/EU EU irányelv 2015. májusában épült be a magyar jogrendbe. Alapvető következménye, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény a 250 főnél nagyobb, vagy a minimum 50 millió € árbevételt elérő (tehát KKV-nak nem minősülő) vállalatok számára energetikai audit elvégzését teszi kötelezővé.

Az energetikai auditálási kötelezettség teljesítésére alapvetően kétféle megoldást kínál a törvény:

  • energetikai audit elvégeztetése a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által vezetett névjegyzékben szereplő auditorok által.
  • ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetése (ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt). Az ISO 50001 energiairányítási rendszerrel egy szervezet képessé válik az energiateljesítmény javítására (beleértve az energiahatékonyságot, -felhasználást és -fogyasztást) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, illetve más kapcsolódó környezeti hatások és az energiaköltségek csökkentésére.

Akár energetikai auditálásról, akár ISO 50001-es energiairányítási rendszer bevezetéséről legyen szó cégünk mindkét választás esetén segítséget tud nyújtani partnereinek.

ISO 27001 (IBIR) információbiztonsági irányítási rendszer

A szervezetek számára üzleti kockázatot jelent, ha az általuk kezelt adatok, információk megsérülnek, elvesznek, nyilvánosságra kerülnek vagy illetéktelen hozzáférnek azokhoz. Az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása ezáltal kritikus fontosságú feladat.

Kockázatkezelési-folyamat segítségével megőrizhető az információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, megerősítve így a bizalmat az érdekelt felekben.
A rendszer bevezetése csökkenti a visszaélések számát, valamint biztosítja a kezelt és tárolt adatok sértetlenségét.

ISO 26000 (CSR) útmutató a társadalmi szerepvállaláshoz

A szervezet érzékelhető és tényleges társadalmi felelősségvállalási teljesítménye befolyásolhatja többek között a versenyelőnyét, hírnevét, a munkavállalók vagy tagok, vásárlók, ügyfelek vagy felhasználók vonzásának és meg¬tartásának képességét, az alkalmazottak közhangulatának, elkötelezettségének és ter¬melékenységének fenntartását, a befektetők, tulajdonosok, adományozók, szponzorok és a pénzügyi közösségek véleményét és kapcsolatát azon szervezetekkel (kormányzattal, médiával, beszállítókkal, versenytársakkal, vásárlókkal és a közösséggel), amelyekkel együttműködik.

Laboratóriumok, vizsgáló és ellenőrzést végző szervezetek NAH általi akkreditációt igénylő irányítási rendszerei (ISO/IEC 17020, 17025)

IRODA
1094 Budapest, Márton u. 10.

EMAIL
info@ehukft.hu

TELEFON
+36 70 776 4658

ELÉRHETŐSÉG
Hétköznapokon 9-18 óráig

INFORMÁCIÓ 
Kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.

ENVIROHUNGARY KFT.