kémiai biztonság

Tapasztalt szakértőinkkel vállaljuk cégének környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását, beleértve a témával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítását. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Veszélyes anyag és veszélyes keverék bejelentése

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésére minden olyan vállalkozás kötelezett, aki veszélyes anyaggal, keverékkel foglalkozása körében tevékenységet végez. Cégünk segítséget nyújt a veszélyes anyaggal/keverékkel kapcsolatos hatósági bejelentéshez, illetve az eljárás lefolytatásához.

Új vegyi termékek regisztrációja és engedélyeztetése

A veszélyes keverékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha a vonatkozó jogszabály szerint címkézték és csomagolták azokat. Az osztályozást minden anyagra és keverékre el kell végezni, majd az osztályozásnak megfelelően kell dönteni a címkézésről, csomagolásról.

Ha az Ön vállalata vegyipari termékek, vagy más hasonló, veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmével, forgalmazásával foglalkozik, úgy az Ön vállalatának is kell rendelkeznie a forgalmazott veszélyes anyagnak, vagy keveréknek minősülő termék megfelelő hatósági engedélyével.

Fordítással együtt vállaljuk termékek hatósági engedélyezést, címketervek tervezését.

Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentése

Veszélyes anyaggal/keverékkel tevékenységet végző (gyártó, forgalmazó), a tevékenység megkezdésével egyidejűleg a tevékenység végzését köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

Erre minden olyan vállalkozás kötelezett, aki veszélyes anyaggal/keverékkel foglalkozása körében tevékenységet végez.

REACH regisztráció teljeskörű lebonyolítása

A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

A rendelet értelmében az olyan vegyi anyagokat, amelyek nincsenek regisztrálva tilos forgalomba hozni. A rendelet az összes vegyi anyagra vonatkozik, beleértve az ipari eljárásokban és a háztartásokban használt vegyi anyagokat. Minden olyan gyártónak, importálónak, aki legalább évi 1 tonna mennyiségben gyárt vagy importál önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagot, regisztrálási kötelezettsége van.

Regisztrációra köteles vegyipari termékek forgalmazása és behozatala esetén vállaljuk az ezzel összefüggő regisztrációs ügyintézést és szakmai dokumentáció összeállítását.

REACH REGISZTRÁCIÓ TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA

Regisztrációra köteles vegyipari termékek forgalmazása és behozatala esetén vállaljuk az ezzel összefüggő regisztrációs ügyintézést és szakmai dokumentáció összeállítását.

IRODA
1094 Budapest, Márton u. 10.

EMAIL
info@ehukft.hu

TELEFON
+36 70 776 4658

ELÉRHETŐSÉG
Hétköznapokon 9-18 óráig

INFORMÁCIÓ 
Kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.

ENVIROHUNGARY KFT.