minden ami

környezet­­vé­de­lem

Tapasztalt szakértőinkkel vállaljuk cégének környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását, beleértve a témával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítását. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

KÖRNYEZET­VÉDELMI MEGBÍZOTT SZOLGÁLTATÁS

A környezethasználattal, környezet igénybevételével járó tevékenységek végzése esetén a környezethasználónak környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet értelmében.

Átalánydíjas szerződéses kereteken belül vállaljuk különféle szervezetek, vállalkozások részére a megbízotti teendő ellátását.

A környezetvédelem területén szerzett több éves szakmai tapasztalatainknak köszönhetően a megbízotti feladatokat hatékonyan tudjuk teljesíteni. Szakembereink a legjobb megoldást biztosítják az Ön cégének.

 • Hatósági ügyintézés, ellenőrzés esetén ügyfeleink érdekeinek szakmai képviselete.
 • A vonatkozó jogszabályok követése, dokumentumok aktualizálása.
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, a jogszabályokban meghatározott előírásoknak való megfelelés elérése érdekében.
 • Oktatások, képzések megszervezése és lebonyolítása.
 • Környezetvédelmi mérések, mintavételek megszervezése, lebonyolítása.
 • Bevallások, adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása.
 • Környezetvédelmi szabályzatok készítése.
 • Megbízó tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok előírásairól, azok változásáról.
 • Hatástanulmány, illetve felülvizsgálat elkészítésének koordinációja az IPPC engedélyhez kapcsolódóan.
 • Hatósági ellenőrzés esetén a szervezet képviselete.
 • Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.
 • A Megbízó tevékenységéből fakadó feladatok meghatározása, és azok elvégzésének ellenőrzése, részletezve.
 • Igény esetén komplex szolgáltatás nyújtása ADR, Tűz- és Munkavédelmi szakterületekkel kiegészítve.

Hulladékgazdálkodás területén végzett szolgáltatásaink

 • Veszélyes és egyéb hulladékok gyűjtését szolgáló edények jelölésének kialakítása.
 • Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának karbantartása, hatósági felülvizsgálatra előkészítése.
 • Támogatás nyújtása a hulladékgazdálkodási (szállító, kezelő) alvállalkozó kiválasztásában.

Levegőtisztaság-védelem területén végzett szolgáltatásaink

 • Pontforrás üzemnapló minták elkészítése.
 • A kötelező, akkreditált mérések koordinálása.

Vízvédelem területén végzett szolgáltatásaink

 • Vízjogi engedélyben foglaltak betarttatása és felügyelete.
 • A kutak, szennyvíztisztító berendezések mintázásnak koordinálása.
 • Vészhelyzetekre való felkészülés, illetve azok elhárításának előkészítése (Kárelhárítási terv karbantartása, hatóság felé frissítése).
 • Vízkészlet járulék számítása.

Zajvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásunk

 • Zajvédelmi követelmények betartatása, a szükséges mérések koordinálása.

KÖRNYEZET­VÉDELMI TERMÉKDÍJJAL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS

A termékdíjas termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója köteles a termék tömegére megállapított díjat fizetni.

A termékdíj-köteles termékek köre:

 • az akkumulátor,
 • a csomagolószer,
 • az egyéb kőolajtermék,
 • az elektromos, elektronikai berendezés,
 • a gumiabroncs,
 • a reklámhordozó papír,
 • az egyéb műanyag termék,
 • az egyéb vegyipari termék,
 • az irodai papír.

  ADATSZOLGÁLTATÁS, BEVALLÁSOK, JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE

  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezése szerint a környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt – jogszabályban meghatározott módon – mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

  Ezt figyelembe véve a környezet igénybevételével járó tevékenység végzője (környezethasználó) kötelezett környezetvédelmi bevallás, adatszolgáltatás vagy bejelentés megtételére az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.

  Vállaljuk mindennemű környezetvédelmi és vízgazdálkodási elektronikus adatszolgáltatás és éves bevallás (eseti, éves, negyedéves) elkészítését.

   engedélyezések

   IRODA
   1094 Budapest, Márton u. 10.

   EMAIL
   info@ehukft.hu

   TELEFON
   +36 70 776 4658

   ELÉRHETŐSÉG
   Hétköznapokon 9-18 óráig

   INFORMÁCIÓ 
   Kérdéseire 24 órán belül válaszolunk.

   ENVIROHUNGARY KFT.