zöld cég, biztos jövő

TERMÉSZET­­VÉ­DE­LEM

Vállaljuk védett természeti területen, illetve Natura 2000 terüle­ten végzett tevé­keny­sé­gek engedé­lye­zé­si eljárásának teljeskörű lebonyolítását, az engedély­ké­re­lem összeállí­tá­sá­tól az engedély megszer­zé­sé­ig.

Mikor van természetvédelmi engedélyre szüksége?

Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása az alábbi esetekben szükséges:

 1. Fakitermelés engedélyezése vegetációs időszak alatt.
 2. Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése.
 3. Gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének, kaszálásának engedélyezése.
 4. Terület helyreállításának, jellege, használata megváltoztatásának engedélyezése.
 5. Termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetése, termőföld művelési ága megváltoztatásának engedélyezése.
 6. Fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának, telepítésének engedélyezése.
 7. Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint – kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése.
 8. Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése.
 9. Horgászat engedélyezése.
 10. Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése.
 11. Járművel történő közlekedés engedélyezése.
 12. Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése.

NATURA 2000

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. ( V.11) KvVM rendeletben szereplő érintett helyrajzi számok esetén, bármely terület állapotát megváltoztató tevékenység kizárólag előzetes bejelentés illetve engedély alapján végezhető, különösen ügyelni kell a behajtási engedélyek és a mezőgazdásági munkával összefüggő tevékenységek esetén.

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárására az alábbi esetekben van szükség:

 1. Gyep feltörésének, felülvetésének, faültetvénnyé alakításának engedélyezése.
 2. Terület helyreállításának engedélyezése.
 3. Fa, facsoport, fasor, telepítésének, kivágásának engedélyezése.
 4. Közösségi és tömegsport rendezvény engedélyezés.
 5. Nád irtásának engedélyezése.
 6. Október 31. – április 23. közötti legeltetés engedélyezése.
IRODA
1094 Budapest, Márton u. 10.

E-MAIL
info@ehukft.hu
TELEFON
+36 70 776 4658

NYITVA TARTÁS
Hétfő - Péntek: 9-00 - 18.00

INFÓ
Megkeresésére 24 órán belül válaszolunk, keressen bennünket bizalommal!

ENVIROHUNGARY KFT.